U kunt zich aanmelden voor de GIT-PD vraagbaak op 13 juni. 

Op 13 juni kunt u deelnemen aan een online GIT-PD vraagbaak.

In diverse organisaties wordt de GIT-PD veelvuldig ingezet. Regelmatig krijgen wij vragen over verschillende zaken; denk aan: implementatie, zorgpaden, invulling van het programma et cetera.

Om deze vragen te bundelen en om van elkaar te leren hierin, organiseren wij op 13 juni 2024 een vragenuurtje over de GIT-PD. Dit is online, van 12.00 – 13.00 uur.

Dit vragenuur is voor iedereen toegankelijk die werkt met GIT-PD en hier wellicht een vraag over heeft of ervaringen wil delen. Heeft u interesse om aan te sluiten? Stuurt u dan een mail naar: info@kenniscentrumps.nl. Ook uw vragen of thema’s waar u meer over wilt weten kunt u dan alvast insturen.

>