• Doel GIT-PD Jeugd
  • Project
  • Meer informatie

Doel GIT-PD Jeugd

Het overkoepelende doel van GIT-PD Jeugd is om jongeren die een sterk verhoogd risico lopen op ernstige persoonlijkheidsproblemen tijdig te signaleren en deze jongeren en hun gezin hulp te bieden om zich gezond verder te ontwikkelen en die aangepast is aan de behoeftes, kwetsbaarheden en krachten van deze jongeren en gezinnen. Daarmee wordt geprobeerd om de negatieve impact van de kwetsbaarheid op de ontwikkeling te beperken en te voorkomen dat er minder ineffectieve en mogelijk zelfs schadelijke interventies worden ingezet. Deze overkoepelende doelstelling kan verder geconcretiseerd worden in de volgende subdoelen:

  • Vroege signalering van jongeren ‘at risk’ voor persoonlijkheidsproblematiek en dit nog voor er een volledige persoonlijkheidsstoornis zich heeft ontwikkeld en de impact op de ontwikkeling moeilijk of niet te herstellen is;
  • Creëren van een laagdrempelig en snel in te zetten spectrum van ondersteuning, begeleiding en behandeling van deze jongeren en gezinnen, variërend van meest generalistische basisinterventies tot de meest specialistische zorg, afgestemd op de behoeftes, krachten en kwetsbaarheden van specifieke jongeren en gezinnen
  • Integreren en onderling afstemmen van diverse vormen van ondersteuning, hulp en begeleiding op de diverse levensgebieden, zoals school, gezin, sociaal en medisch
  • Zorgen voor een positieve en hoopvolle ervaring met de hulpverlening en voorkomen dat ineffectieve behandelingen worden ingezet, die vaak aanleiding geven tot breuken of afwijzingen in het traject van hulpverlening, door jongeren snel op de juiste plek te begeleiden; bij overgangen zorgen voor continuïteit.
  • Inbedden van elke vorm van ondersteuning, begeleiding en behandeling in wetenschappelijk onderbouwde basisprincipes


Nieuws

>