Privacyverklaring AVG

Privacyverklaring i.v.m de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen (hierna: KPS), gevestigd aan de Da Costakade 45 te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring ziet toe op de persoonsgegevens die via de website van KPS worden verzameld.


Bedrijfsomschrijving

We stimuleren het doen van onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen om zo uiteindelijk de zorg voor cliënten te verbeteren. Zorg staat hier voor het hele traject van preventie, diagnostiek, behandeling, nazorg en maatschappelijke re-integratie en acceptatie van cliënten met PS. Daarnaast brengen we kennis en expertise uit verschillende organisaties samen en verspreiden dit. In onze projecten gaan we altijd uit van een relatie tussen theorie, praktijk, onderzoek, onderwijs enervaringsdeskundigheid.

Contactgegevens:
Da Costakade 45, 3521 VS Utrecht
Tel +31 30 2959201
e-mail: info@kenniscentrumps.nl
Website: www.kenniscentrumps.nl KvK 30240838

Persoonsgegevens die wij verwerken

KPS verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Organisatie waar u werkt
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, door ons een vraag te stellen via de mail, door zich in te schrijven voor onze nieuwsbrieven en door zich op te geven om deel te nemen aan onze activiteiten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

KPS heeft alleen die persoonsgegevens in beheer die vrijelijk door u verstrekt zijn en verwerkt deze alleen met uw uitdrukkelijke toestemming. KPS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief, uitnodigingen, mailings
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Door te geven aan de accrediterende instanties voor accreditatie van bijeenkomsten die KPS organiseert
- Het verzenden van facturen
- KPS hanteert een adressenbestand van mensen die werkzaam zijn bij organisaties en instellingen die deelnemen aan het kenniscentrum. Deze adressen worden alleen gebruikt voor directe communicatie met de deelnemers.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

KPS bewaart uw persoonsgegevens voor langere tijd, maar niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
- Naam, e-mailadres en eventuele overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt voor inschrijving voor de nieuwsbrief: tot het moment dat u zich uitschrijft

- Naam, e-mailadres en eventuele overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt voor bij inschrijving voor een conferentie: tot uiterlijk een jaar na de bijeenkomst in verband met het toekennen van accreditatiepunten, tenzij u aangeeft op de hoogte gehouden te willen worden van toekomstige bijeenkomsten.

- Naam, (e-mail)adres en eventuele overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt voor het versturen van facturen: tot vijf jaar, tenzij de gegevens eerder wijzigen.

- Naam, e-mailadres en organisatie waar u werkt, ingeschreven als contactpersoon van uworganisatie: tot deze gegevens wijzigen of u aangeeft hier geen prijs meer op te stellen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KPS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Klacht indienen

KPS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

>