• Doel GIT-PD Ouderen
  • Project
  • Meer informatie

Doel GIT-PD Ouderen

Ook voor ouderen lijkt GIT-PD een geschikte aanpak. Persoonlijkheidsstoornissen persisteren door de levensloop, veelal met een fluctuerend beloop en een andere uitingsvorm op latere leeftijd.

Bij ouderen met een persoonlijkheidsstoornis is de persoonlijkheidsproblematiek doorgaans niet eerder herkend en werden geen passende behandelingen ingezet; zij hebben eerder in hun leven vaak niet-helpende behandelingen ondergaan, wat geleid kan hebben tot demotivatie en verlies van hoop op verbetering.

Bij een ander deel van de ouderen met persoonlijkheidsstoornissen is de persoonlijkheidsstoornis al langer bekend, maar soms in perioden van het leven meer naar de achtergrond gegaan. Zorgprofessionals binnen en buiten de ouderen-GGz zijn vaak onvoldoende uitgerust om persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen te detecteren en te indiceren en motiveren voor passende zorg.

Daarom is in 2022 bij het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen een project gestart om de GIT-PD aan te passen voor ouderen.

Nieuws

>