Netwerk

Netwerkorganisaties
waarmee wij samenwerken

ken
ken

Het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen werkt samen met veel mensen in Nederland en Vlaanderen. GGZ-professionals uit meer dan dertig instellingen, cliënten en naasten zijn betrokken bij onze activiteiten.Een aantal groepen noemen we graag apart:

Triade en Triade cluster C

De triade is en netwerk van cliënten, naasten en professionals. De Triade houdt zich bezig met het cliënt- en naastenperspectief op de zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

Expertnetwerken

Het Kenniscentrum werkt in projecten samen met diverse netwerken van experts.

Deelnemende instellingen

Inmiddels hebben meer dan dertig GGZ-instellingen in Nederland en Vlaanderen zich aangesloten bij het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen. Een overzicht van deelnemende instellingen in Nederland en Vlaanderen vind je hier:

>